Về chúng tôi
Lịch sử

Lịch sử

30/08/2018

Cống hiến cho xã hội những sản phẩm - dịch vụ mang tính thời đại và giàu giá trị truyền thống, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

30/08/2018

Với nhiều năm xây dựng, Tâm Phúc Thành đã kế thừa truyền thống và phát triển nền y học cổ truyền lên một tầm cao mới bằng công nghệ hiện đại, bằng tài trí của người Việt, gánh vác sứ mệnh phục vụ sức khỏe cộng đồng, vững bước tương lai trên “Con đường Sức khỏe Xanh”.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

30/08/2018

Đội ngũ lãnh đạo Tâm Phúc Thành – Những người tiên phong xây dựng các hướng kinh doanh mới cũng như áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến cho công ty.

zalo icon 0917989282
0917989282